บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพลาร์

ผู้แต่ง

  • Preeyarat Phunphean Faculty of Nursing, Eastern Asia University
  • Napapat Baitrakool Faculty of Nursing, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

โรคไบโพลาร์, การจำแนกโรค, บทบาทของพยาบาล

บทคัดย่อ

โรคไบโพลาร์หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) เป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง โดยมีอารมณ์ซึมเศร้าสลับอาการร่าเริง โดยอาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยทั้งในด้านการงาน ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และการดูแลตนเองเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูงหากไม่ได้รับการรักษา บทบาทของพยาบาลจึงมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ เพื่อลดการกลับเป็นซ้ำของโรคและเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ อาการ อาการแสดง การจำแนกโรค และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-20