การประยุกต์แบบวินิจฉัย Search Out Severity (SOS) Score ในการบ่งชี้ผู้ป่วย ที่มีอาการทรุดลงในตึกผู้ป่วยสามัญ: Application of Search Out Severity (SOS) Score for Identification of Deteriorating Patients in General Wards

ผู้แต่ง

  • รัฐภูมิ ชามพูนท Ratapum Champunot Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000
  • สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล Somboon Tansuphaswasdikul Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000
  • นาตยา คำสว่าง Nataya Kamsawang Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000
  • ปัญญา เถื่อนด้วง Panya Tuandoung Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000
  • ดวงรัตน์ ทิมศรี DuangratThimsri Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

บทคัดย่อ

Most in-hospital adverse events do not happen without warning but are preceded by some period of physiological instability and clinical deterioration. Modified early warning score (MEWS) has been introduced despite limited high quality evidence to demonstrate their sensitivity, specificity and usefulness. Search out severity (SOS) score is a MEWS that is used in Phitsanulok, Thailand. This study assessed the predictive ability of SOS score at 4, 8, 12, 24 hours before adverse events (T0). We conducted a nested case-control study of adult patients who had adverse events in a general ward and died during June to July 2015, matched 1:2 with control patients who stayed in the same ward, same date and time and survived after discharge. Data were obtained from administrative databases and retrospective chart review. Discrimination of the SOS score at each time was assessed within receiver characteristic (ROC) analyses for admission SOS score and SOS score at 4, 8, 12, 24 hours before adverse events and corresponding area under the curve (AUC). The sensitivities and specificities of different cut-off thresholds were investigated. 41 patients who died were selected to be the case group and 82 patients who survived were selected to be the control group. Acute respiratory failure (68.3%) was the most common adverse event. More medical patients were enrolled in study than surgical patients (85.4% and 14.6%). The SOS score at 4 hours before adverse events was the best predictor for adverse
events with an AUC of 0.972 (95% CI, 0.949-0.995). However, the SOS score at 8, 12, 24 hours before adverse events were still good predictors for adverse events (AUC 0.906, 0.915, 0.860 respectively). The SOS score ≥ 4 at 4 hours before adverse events was the best cut-off value for adverse events with a sensitivity 82.9%, a specificity 95.1% and a diagnostic effectiveness 91.1%. The SOS score ≥ 4 at 8, 12, 24 hours before adverse events were still good cut-off values for adverse events with a specificity 95.1%, 96.3%, 92.7%, respectively. However, sensitivity fell when the time before adverse events was increased if the SOS score ≥ 4 to be the cut-off value was used.In conclusion,the SOS score at 4, 8, 12, 24 hours before adverse events is a good predictive ability for patients who had adverse events in a general ward. The SOS score ≥ 4 is reasonable for using this value to be cut-off point of trigger threshold to initiate action for worsening adverse events. The SOS score ≥ 4 has a good predictive ability regardless of the time intervals leading up to 24 hours before adverse events.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

รัฐภูมิ ชามพูนท Ratapum Champunot, Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล Somboon Tansuphaswasdikul, Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Medicine, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

นาตยา คำสว่าง Nataya Kamsawang, Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

ปัญญา เถื่อนด้วง Panya Tuandoung, Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

ดวงรัตน์ ทิมศรี DuangratThimsri, Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Department of Nursing, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, Amphur Muang, Phitsanulok, 65000

Downloads