การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้าประเภทที่ 3 ด้วยทันตกรรมจัดฟันโดยการพราง : รายงานผู้ป่วย Camouflage Orthodontic Treatment of Class 3 Abnormal Facial Skeleton : A Case Report

ผู้แต่ง

  • รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล Russameejan Keratisuksakul Department of Dentistry, Surin Hospital, Surin Province 32000

บทคัดย่อ

Skeletal class 3 of facial anomaly is asymmetry of face due to imbalance of maxilla and mandible. This article presented Thai female patient, aged 14 years, who had an asymmetrical face, a concave facial profile, a skeletal class III open bile, an anterior crossbite, lingual crossbite at premolar and left first upper molar area, class III canine relationship and a shifted mandibular dental midline to the right. Her mandibular lateral incisor in the right side was a missing tooth and left and right mandibular first molars were extracted from dental caries. She had received a camouflage orthodontic treatment. The treatment resulted in a satisfactory facial profile of the patient, an improved skeletal relationship, class I canine on both sides and a straight mandibular dental midline.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล Russameejan Keratisuksakul, Department of Dentistry, Surin Hospital, Surin Province 32000

Department of Dentistry, Surin Hospital, Surin Province 32000

Downloads