เผยแพร่แล้ว: 2019-06-30

โรคถุงผนังลำไส้: การทบทวนภาพรังสีและการรักษา

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ, ชมษร ศุภรักษ์จินดา

53-68

การบริหารร่างกายในโรคหนังแข็ง

คุณาวุฒิ วรรณจักร, พิมลพรรณ ทวีการวรรณจักร

69-78