การเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารโรงพยาบาลสิงห์บุรี

2021-04-26

โรงพยาบาลสิงห์บุรีได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อวารสารจาก "โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชสาร" เป็น "Singburi Hospital Journal" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป