นวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายแรงบีบมือสำหรับผู้สูงอายุ “ง่ามไผ่ หายหง่อม 101”

ผู้แต่ง

  • สมพงษ์ โมราฤทธิ์ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

บทคัดย่อ

x

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. United Nations (UN). World Population Prospects: The 2006 Revision, 2007. New York, United Nations.
2. Cho K-H, Michel J-P, Bludau J, Dave J, Park SH. Textbook of Geriatric Medicine International. Seoul Korea 2010. p 460.
3. Stenholm S, Härkänen T, Sainio P, Heliövaara M, Koskinen S. Long-term changes in handgrip strength in men and women- accounting the effect of right censoring due to death. J Gerontol Ser A Biol Sci Med Sci 2012;67(10):1068-74.
4. Cheung CH, Nguyen US, Au E, Tan KC, Kung AW. Association of handgrip strength with chronic diseases and multimorbidity. Age 2013;35(3):929-41.


5. Maslow AL, Sui X, Colabianchi N, Hussey J, Blair SN. Muscular strength and incident hypertension in normotensive and prehypertensive men. Med Sci Sports Exerc 2010;42(2):288-95.
6. Kim KE, Jang SN, Lim S, Park YJ, Paik NJ, Kim KW, et al. Relationship between muscle mass and physical performance: is it the same in older adults with weak muscle strength? Age Ageing 2012;41(6):799-803.
7. Badrov MB, Horton S, Millar PJ, McGowan CL. Cardiovascular stress reactivity tasks successfully predict the hypotensive response of isometric handgrip training in hypertensives. Psychophysiology 2013; 50(4):407-14.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-20

ฉบับ

บท

บทความวิชาการทั่วไป/บทความวิชาการพิเศษ