วารสารฯเปิดรับบทความผ่านระบบThaiJo2.0ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2019-07-06

วารสารฯเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 2/2562 (มิถุนายน-ธันวาคม2562) ผ่านระบบThaiJo2.0ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป