ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (2009): วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เผยแพร่แล้ว: 2012-05-18

บทความวิชาการ