การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia)

Authors

  • ไพศรี ขำคม
  • กฤตยา แสวงเจริญ
  • มานิดา สิงหัษฐิต

Keywords:

การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตร ผู้ป่วยจิตเภท Psychodynamic supportive psychotherapy, schizophrenia

Abstract

บทความ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
ขำคม ไ, แสวงเจริญ ก, สิงหัษฐิต ม. การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia). J Nurs Healthc [Internet]. 2012 May 18 [cited 2022 Oct. 3];27(1):62-71. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/article/view/1507