กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทำจิตบำบัดประคับประคองแบบจิตพลวัตสำหรับผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (Psychodynamic Supportive Psychotherapy for Schizophrenia) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy