วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต

The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. Its objective is to disseminate mental health and psychiatric research in order to distribute and share experience amongst health and mental health personnel.

Vol. 28 No. 3 (2020)

Published: 2020-08-16

Guidelines 2.0: systematic development of a comprehensive checklist for a successful guideline enterprise

Patraporn Tungpunkom, Ph.D, Wanchai Lertwatthanawilat, Ph.D., Nonglak Chaloumsuk, Ph.D., Piyanut Xuto, Ph.D., Jutamas Chotibang, Ph.D., Wanicha Pungchompoo, DClinP.

266-279

View All Issues

Indexed in tci