ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสารสำหรับนโยบายส่วนของวารสาร รวมถึง คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ ผู้เขียนจำเป็นต้อง ลงทะเบียน กับวารสารก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถ เข้าสู่ระบบ และเริ่มกระบวนการตามขั้นตอน

1. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
2. Template รูปแบบการเขียนบทความ
3. หนังสือรับรองการส่งบทความ/ผลการวิจัย (ใบนำส่ง)
**ลิงก์เอกสารทั้งหมด**

ส่งบทความ