โรคพิษใบยาสูบสด

Main Article Content

มารุต ตำหนักโพธิ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


โรคพิษใบยาสูบสด เกิดจากการดูดซึมนิโคตินที่ละลายอยู่ในน้ำบนใบยาสูบสด การดูดซึมส่วนมากเกิดขึ้นทางผิวหนังโดยเฉพาะเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวใบยาสูบในตอนเช้าหรือหลังฝนตกเพราะอากาศมีความชื้นมาก อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากพิษของนิโคติน อาการที่พบได้บ่อย คือ วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้และอาเจียน ระยะเวลาการเกิดอาการคือ 3-17 ชั่วโมง หลังสัมผัสใบยาสูบสดและอาการคงอยู่ 1-3 วัน การวินิจฉัยใช้ลักษณะอาการดังกล่าวขณะหรือหลังสัมผัสใบยาสูบสดจากการทำงาน แม้ผู้ป่วยสามารถหายเองได้แต่หากมีอาการรุนแรงควรได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดและยาในกลุ่ม Anti-Histamine  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค คือ  ผิวหนังไม่สมบูรณ์ เช่น ผดผื่น แผลถลอก แผลถูกบาด การดื่มแอลกอฮอล์ สภาวะเปียกชุ่ม ความชื้น และความร้อน เป็นต้น การป้องกัน คือ ใส่เสื้อผ้า ถุงมือ รองเท้าที่กันน้ำได้ และหลีกเลี่ยงการทำงานในช่วงที่มีความชื้นสูง โรคพิษใบยาสูบสดเป็นโรคที่มีความสำคัญและสามารถป้องกันได้หากเกษตรกรมีความรู้ ดังนั้น
การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ จากรัฐบาลและชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดอัตราการเกิดโรค

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ