ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2017): July-September

					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2017): July-September
เผยแพร่แล้ว: 2018-04-14

Academic Articles; บทความวิชาการ

Research Articles; บทความวิจัย