กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล