การประมวลผลบนคลาวนด์ : โครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Internet of Things

ผู้แต่ง

  • Chalathip Thumkanon Faculty of Engineering, Eastern Asia University
  • Sutharm Asavasaksakul Faculty of Engineering, Eastern Asia University
  • Nikorn Pokudom Faculty of Engineering, Eastern Asia University
  • Kannicha Pokudom Faculty of Information Technology, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ไอโอที, อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์, การประมวลผลคลาวนด์, การประมวลผลบนคลัสเตอร์

บทคัดย่อ

Internet of Thing - IoTเป็นแนวคิดใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะ ที่มีจุดหมายในการสร้างอุปกรณ์ชาญฉลาด ช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราสะดวกมากขึ้นการประมวลผลบนคลาวนด์สามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของการใช้งานอินเตอร์เน็ตของ IoTบทความนี้จะกล่าวถึงการวิวัฒนาการของระบบประมวลผลแบบคลาวนด์และแบบจำลองในการให้บริการของคลาวนด์ และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของ IoTเมื่อใช้งานระบบประมวลผลบนคลาวนด์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-04-27

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ