การประยุกต์ใช้ระบบอาณานิคมมดสำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง

ผู้แต่ง

  • Kannicha Pokudom School of Information Technology, Eastern Asia University
  • Nikorn Pokudom School of Engineering, Eastern Asia University
  • Tassanee Plongkaew Hongsa Estate Co., Ltd.

คำสำคัญ:

ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง, ระบบอาณานิคมมด

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบอาณานิคมมดสำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระยะทางในการขนส่งสินค้าที่สั้น ใช้จำนวนรถในการขนส่งแต่ละครั้งน้อย โดยระบบต้องสามารถรองรับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้หลากหลายขนาด คำตอบที่ได้ประกอบกันขึ้นเป็นรอบของการเดินทางที่สมบูรณ์มีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ศูนย์กระจายสินค้า (Depot) ในการทดลองใช้จำนวนมดที่ 30, 40, …, 100 ตัว เพื่อค้นหาจำนวนมดที่ดีที่สุด จำนวนรอบสูงสุดในการทดลองกำหนดไว้ที่ 5,000 รอบ ผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีที่นำเสนอสามารถค้นหาเส้นทางการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-12-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย