วงจรเลียนแบบขดลวดเหนี่ยวนำแบบคลาสเอบีโดยใช้แหล่งจ่ายแรงดัน +/- 1V

ผู้แต่ง

  • สมคิด แซ่โง้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • อภินันท์ ธนชยานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจัย