"จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ

ผู้แต่ง

  • ทิวารักษ์ เสรีภาพ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทคัดย่อ

See detail as file attached.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ