"จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ

Authors

  • ทิวารักษ์ เสรีภาพ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

เสรีภาพ ท. (2015). "จักรวาล" และ "ไข่" จากวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภทปรัมปราคติ. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 68–81. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38826

Issue

Section

Academic Articles