กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

Authors

  • กนกอร หัสโรค์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรืนเอเชีย

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

หัสโรค์ ก. (2015). กระบวนการผลิตแกลบเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 60–67. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38824

Issue

Section

Academic Articles