การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์

Authors

  • อติกร เสรีพัฒนานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรืนเอเชีย

Abstract

See detaila as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

เสรีพัฒนานนท์ อ. (2015). การออกแบบและสร้างโวลเตจดิไวเออร์ แบบตัวเก็บประจุขนาด 150 กิโลโวลต์. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 19–25. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38820

Issue

Section

Academic Articles