แบบจำลองความสามารถในการสอน

Authors

  • ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

Abstract

See detail as file attached.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-08-28

How to Cite

มาลัยวงศ์ ค. (2015). แบบจำลองความสามารถในการสอน. EAU Heritage Journal Science and Technology, 2(1), 1–13. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/view/38818

Issue

Section

Academic Articles