เครื่องยนต์สเตอร์ลิง; เครื่องยนต์ความร้อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

  • กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

เครื่องยนต์ความร้อน, เครื่องยนต์สเตอร์ลิง, หลักการทำงานเครื่องยนต์สเตอร์ลิง

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์สเตอร์ลิงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถใช้แหล่งกำเนิดความร้อนได้หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดความร้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ความร้อนจากแสงอาทิตย์ จากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ทางการเกษตร และอื่น ๆและยังสามารถนำเครื่องยนต์สเตอร์ลิงไปประยุกต์ใช้กับงานหลายประเภท ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่น ๆ บทความนี้นำเสนอความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ในด้านประวัติความเป็นมา หลักการทำงาน ส่วนประกอบ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ สำหรับโลกในอนาคต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-07-29

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ