รูปแบบของอีคิว เอคิว และสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

  • Aekwin Koonboonchan Mahasarakham University

คำสำคัญ:

model, EQ, AQ, environmental education, affecting, environmental behavior for global warming alleviation

บทคัดย่อ

The objective was to develop a structural relationship model Emotional Quotient (EQ), Adversity Quotient (AQ) and Environmental Education (EE) affecting Environmental Behavior for Global Warming Alleviation (BEH) through inspiration of public consciousness (IPC). The populations were 37,101 undergraduate student of Mahasarakham University in second semester of academic year of 2012. The Multi-stage simple random sampling technique was employed to collect the sample for 400 undergraduate students. The research instrument was the questionnaire and it was used for data collecting. LISREL was used for model verification. Results illustrated that the structural model confirmatory factors of AQ, EQ, and EE were able to explain the variation of endogenous factors of IPC to cause BEH with 97.00 percent. IPC was the most effect on BEH with an effect 0.67. Consequently, EE, EQ, and AQ, were able to explain the variation of IPC with 85.00 percent. EE was the most effect on BEH with an effect 0.51.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-08-30

ฉบับ

บท

บทความวิจัย