อนาบอลิกสเตียรอยด์

ผู้แต่ง

  • Surachet Lamkhom คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อนาบอลิกสเตียรอยด์, อาการไม่พึงประสงค์, โครงสร้างทางเคมี, การใช้ยาในทางที่ผิด, กลไกการ

บทคัดย่อ

Anabolic steroids  เป็นสารที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคล้ายฮอร์โมนเพศชาย โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้มีการออกฤทธิ์ตามที่ต้องการ สามารถนำเอาไปทางคลินิกที่มีข้องบ่งชี้ได้ จากฤทธิ์ผลในการเพิ่มมวลกล้ามทำให้มีการนำใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งปัจจุบันพบได้ทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาหรือคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งการใช้เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จัก Anabolic steroids ทั้งทางด้านโครงสร้างทางเคมี กลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การนำเอาไปใช้ทางคลินิก และปัญหาในการนำไปใช้ที่ผิด อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-04-30

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ