นักฟิสิกส์ผู้เป็นเจ้าชายคณิตศาสตร์

ผู้แต่ง

  • สุทัศน์ ยกส้าน - ศาสตราจารย์ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) - ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ - ภาคีสมาชิก สาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

คำสำคัญ:

นักฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, Johann Carl Friedrich Gauss, mathematical physics

บทคัดย่อ

โจฮานน์ คาร์ล ฟรีด์ริช เกาส์ (ค.ศ.1777-1855) ได้รับการยอมรับและนับถือทั่วโลก ด้วยผลงานด้านทฤษฎี จำนวน ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตแบบไม่ใช่ยุคลิก พีชคณิต สถิติ แม่เหล็กไฟฟ้า และดาราศาสตร์ ผลงานของ เกาส์ได้แปลงโฉมคณิตศาสตร์อย่างสิ้นเชิง จนนักคณิตศาสตร์ยอมรับว่าเกาส์เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ระดับนิวตันและอาร์คีมิดีส เพราะตลอดชีวิตเกาส์ได้ทำงานคณิตศาสตร์อย่างไม่มีใครเทียบเท่าได้

 

Johann Carl Friedrich Gauss

Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855) gained world-wide recognition and respect for his work in number theory, mathematical physics, non-Euclidean geometry, algebra, statistics, electromagnetism and astronomy. His work transformed mathematics completely, and he is generally considered to be, with Newton and Archimedes, one of the greatest mathematicians of all time, because his whole life has been an unparalleled feat in the name of mathematics.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

บทความพิเศษ