โรคคอมพิวเตอร์วิชันซิโดรม หรือ โรคซีวีเอส ปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

ผู้แต่ง

  • Pakjira Pusomsri Faculty of Public Health, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

คอมพิวเตอร์วิชันซิโดรม, ซีวีเอส, ปัญหาสุขภาพทางสายตา

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีหน้าจอแสดงผล สามารถอำนวยความสะดวก ให้เราอย่างหลากหลาย ทว่าในขณะเดียวกันอุปกรณ์เหล่านั้นยังก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้งานได้เช่นกัน โดยเฉพาะเป็นสาเหตุหลักของปัญหาทางด้านสายตา และอาการผิดปกติทางตา อันได้แก่ อาการปวดตาเมื่อยล้าบริเวณตา การระคายเคืองตา การมองเห็นภาพมัว และการแพ้แสง โดยกลุ่มอาการผิดปกติทางตาหรือสายตาเหล่านี้ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เรียกว่า โรคคอมพิวเตอร์วิชันซิโดรมหรือโรคซีวีเอส กล่าวคือ โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจากการใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นระยะเวลายาวนาน บทความนี้จึงนำเสนอลักษณะอาการ สาเหตุของโรค แนวทางการป้องกันและแก้ไขกลุ่มอาการโรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม เช่น การปฏิบัติ พฤติกรรมทางด้านสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จำกัดระยะเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตา

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-28