ความมั่นคงปลอดภัยของ IoT

ผู้แต่ง

  • Sorawit Boonmee faculty of Information Technology, Eastern Asia University

คำสำคัญ:

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ, ไอโอที, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตมาตลอด จนมีการประมาณการว่าร้อยละ 95 ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่จะถูกฝังด้วยเทคโนโลยี IoT แต่ความมั่นคงของ IoT ไม่ควรถูกพิจารณาเพียงแค่ตัวอุปกรณ์ IoT เท่านั้น แต่ควรพิจารณาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องและโครงสร้างพื้นฐานของ IoT ซึ่งจะพบว่ามีจุดเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่อาจจะมีช่องโหว่ทำให้ถูกโจมตีจากภัยคุกคามต่าง ๆ ดังตัวอย่างที่ปรากฏมาแล้วได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-25

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ