สุขภาวะทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Main Article Content

รัชนีกร ใจคำสืบ
ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร

บทคัดย่อ

          การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นภาระที่หนัก มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ดูแลจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ถ้าผู้ดูแลไม่สามารถปรับตัวกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ จะส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของผู้ดูแล ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า ความเครียด วิตกกังวล เบื่อหน่าย เกิดความทุกข์ทางใจจนไม่สามารถดูแลผู้ป่วยต่อได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสุขภาวะใจผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและเสนอแนวปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาวะทางใจโดยนำแนวคิดของเพนเดอร์ (1996) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ดูแลมีสุขภาวะทางใจที่ดีสามารถดูแลตนเองและจัดการกับเรื่องต่างๆ ในชีวิต รวมทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยได้โรคมะเร็งระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1 Artsanthia, J. & Pomthong, R. (2018). Nurses’ role: case study of psychological care for caregivers of patients with terminal illness. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 19(1), 1-8. (in Thai)

2 Buddhapitak, P., Punthasee, P., & Khungtumneum, K. (2011). The development of a clinical nursing practice guideline for enhancing the quality of life of caregivers who cared for the terminally ill cancer patient in community. SDU Research Journal Science and Technology, 4(1), 39-52.

3 Black, S.V., .Cooper, R., Martin, K.R. & Brage, S.(2015). Physical activity and mental well-being in a cohort aged 60-64 years. American Journal of Preventive Medicine, 49(2), 172-180.

4 Borges, EL., Franceschini. J, Costa LH, Fernandes AL, Jamnik S & Santoro IL. (2016). Family caregiver burden: the burden of caring for lung cancer patients according to the cancer stage and patient quality of life. Journal Brasileiro De Pneumologia, 43(1), 18-23.

5 Chaichompoo, R., Namvongprom, A. & Pakdevong, N. (2017). Distress and quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer undergoing chemotherapy. Journal of Nursing Science & Health, 40(4), 41-49. (in Thai)

6 Chaiwongnakkapun, C., Jinawin, S., Yottavee, W., Pongtae, K., & I-gumnerd, J. (2018). The role of nurses to promote agency and stress reduction in family caregivers of patients experiencing neurologic problems. Boromrajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10 (Supplement August-October 2018), 151-162. (in Thai)

7 Given, B., Wyatt, G., Audrey, P. Sherwood, DeVoss, D. & Rahbar, M. (2005). Burden and depression among caregivers of patients with cancer at the end-of-life. Oncology Nursing Forum, 31(6), 1105–1117.

8 Jepson, C., McCorkle, R. & Adler, D. (1999). Effects of home care on caregivers’ psychological status. Journal Nursing Scholars, 31(2), 115–20.

9 Juarez, G., & Otis-Green, S. (2012). Enhancing the social well-being of family caregivers. Seminars in Oncology Nursing, 28(4), 246-255.

10 Kanchanachari, O., Sirapo-ngam, Y., & Monkong, S. (2017). Roles and needs of caregivers for patients with end of life in a specific setting for palliative care. Ramathibodi Nursing Journal, 23(3), 328-343. (in Thai)

11 Kim, Y., & Given, B.A. (2008). Quality of life of family caregivers of cancer survivors: across the trajectory of the illness. CANCER Supplement, 112(11), 2556-2568.

12 Lawang, W., Sungserg, R., & Rodejakpai, Y. (2005). Factors influencing health status of family caregivers with chronically Ill adult in the eastern region. Journal of Public Health Nursing, 19(1), 61-77. (in Thai)

13 Luvira, V. (2013). Health care for caregivers of patients with terminal illness. Srinagarind Medical Journal, 28(2), 266-270. (in Thai)

14 Maneejumnong, S. (2008). The experiences on holistic care of caregivers among end of life cancer patients. (Master’s thesis). Naresuan University, Phisanurok. (in Thai)

15 Meecharoen, W. (2014). Family caregivers of cancer patients: roles’ adaptation and quality of life promotion. Ramathibodi Nursing Journal, 20(1), 10-22. (in Thai)

16 Meecharoen, W., Sirapo-ngam, Y., Oratai, P., & Northouse, L.L. (2013). Factors influencing quality of life among family caregivers of patients with advanced cancer: A causal Model. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17(4), 304-316.

17 Northouse, L.L., Katapodi, M.C., Schafenacker, A.M. & Weiss, D. (2012). The impact of caregiving on the psychological well-being of family caregivers and cancer patients. Seminars in Oncology Nursing, 28(4), 236-245.

18 Pasri, P., Isaramalai, S. & Hattaki, U. (2015). Family caregivers’ support needs in caring for end stage cancer patients. Songklanagarind Journal of Nursing, 35(2), 79-92.

19 Pairojkul, S. (2016). Palliative care: what, why, when and how? what is palliative care?. Department of Medical Services Journal, 19-23. (in Thai)

20 Pender, N.J. (1996). Health promotion in nursing practice. Stamford, CT: Appleton & Lange. Rattanasuk, D., Nantachaipan, P., Sucamvang, K., and Mooontui, W. (2013). A causal model of
well-being among caregivers of people with spinal cord injury. Pacific Rim International of Nursing Research, 17(4), 342-355.

21 Ryff, C.D. & Kyes, (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727.

22 Semsarn, S., Chaiviboontham, S. & Chansriwong, P. (2018). Effects of family caregiver training program on family caregivers and patients outcomes in terminal care of illness patients. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice, 5(1), 112-126.

23 Strategy and Planning. (2017). Public Health Statistics A.D.2017. Retrieved from http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/stratistics60.pdf.

24 Sumalee, J, & Upasen, R. (2018). The effect of group health education combined with aerobic exercise on quality of life in schizophrenic patients with negative symptoms. Boromrajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10 (Supplement August-October 2018), 46-58. (in Thai)

25 Sunsern, R. (2008). Family caregiver: multiply energetic resourse of home health care. The Journal of Faculty of Nursing Burapa University, 18(3). (in Thai)

26 Tandee, P., Somanusorn, S. and Sumngern, C. (2016). Factors related to the need of elderly caregivers in caring for family members with cancer. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 32(2), 43-55. (in Thai)

27 Thapsuwan, S., Thongcharoenchupong, N., & Gray, R. (2013). Determinants of stress and happiness among family caregivers to older persons, Thai Population Journal, 4(1), 75-92. (in Thai)

28 Tong noon, T. & Jirapaet, V (2016). The effect of giving health information with Anapanasati meditation program on stress in caring for children with leukemia of family caregivers. Kuakarun Journal of Nursing, 23(2), 86-103. (in Thai)

29 Wamarun, C. & Prasertsri, N., (2016). Caregiving skill of cancer patients in the end of life stage. Journal of Nursing, Public Health and Education, 17(1), 40-51. (in Thai)

30 Yeh, P.M., Wierenga, M.E., Yuan, S.C. (2009). Influences of psychological well-being, quality of caregivers patient relationship, and family support on the health of family caregivers for cancer patients in Taiwan. Asian Nursing Research, 3(4), 154-166.