บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจอประสาทตาลอก

Main Article Content

ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ

บทคัดย่อ

          โรคจอประสาทตาลอกเป็นปัญหาทางจักษุวิทยา เกิดจากการหลุดลอกของชั้นจอตาด้านในซึ่งเป็นส่วนของเซลล์รับภาพกับเนื้อเยื่อการรับรู้การมองเห็นชั้นนอกของลูกตา เมื่อน้ำจากภายในลูกตาแทรกเข้าไปมาก ๆ จะทำให้เกิดการแยกหลุดของจอรับภาพ  ทำให้การมองเห็นลดลงจนกระทั่งทำให้ตาบอด อาการและอาการแสดง ได้แก่ เห็นจุดดำคล้ายหยากไย่ มีแสงไฟแลบในตา เห็นภาพบิดเบี้ยว การรักษาที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่การฉีดแก๊สเข้าไปในน้ำวุ้นตา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจอประสาทตาลอก การพยาบาลก่อนผ่าตัดจะช่วยเตรียมความพร้อมผู้ป่วยในการปรับตัวจากการรักษาเนื่องจากหลังผ่าตัดผู้ป่วยต้องอยู่ในท่าก้มหน้าอย่างน้อย16 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านจิตใจและสังคมกับผู้ป่วยอย่างมาก ดังนั้นพยาบาลจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยจอประสาทตาลอกเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ต้อกระจก ความดันลูกตาสูง และจอประสาทตาลอกซ้ำต่อไป ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (2013). Ophthalmic texts science for medical students and general practitioners. Bangkok: Pimpee Company Limited. (in Thai).

Eaton, J., & Johnson, R. (2000). Coaching successfully. United States: Dorling Kiddersley Plublishing.

Encyclopaedia Britannica. (2020). Retinal detachment. Retrieved (2020, February 24) from https://www.britannica.com/science/rhegmatogenous-retinal-detachment. (in Thai).

Eye Health. (2020). Retinal detachment. Retrieved (2020, February 24) from

http://eyehealthbyod.blogspot.com/p/retinal-detachment-50-1.html. (in Thai).

Gupta, D. (2009). Face-down posturing after macular hole surgery: a review. Retina, 24, 430-433.

Janice, A. M., & Carolina, G. H. (2002). Health promotion in nursing. United State of America.

Kraiphibun, P. (2013). Eye disease. Bangkok: Amarin Printing and Publishing. (in Thai).

Krohn, J. (2005). Duration of face-down posturing after macular hole surgery: a comparison between 1 week and 3 days. Acta Ophthalmol Scand, 83, 289-292.

Leksakul, A. (2018). Ophthalmology Ramathibodi. Bangkok: Thammasarn Company. (in Thai).

Noyudom, A. (2018). Care of patients with face-down position after inserting gas in the vitreous cavity. Ramathibodi Nursing Journal, 24(3), 239-248. (in Thai).

Nursing Council. (2015). Scope of advanced nursing practices and competencies of advanced nurses of nursing council. Retrieved (2019, December 24) from http://www.tnc.or.th/diploma/page-3 html. (in Thai).

Patthanathumrongkasem, T., & Akrapipatkul, K. (2011). Treatment outcome of retinal detachment by pneumatic retinopexy at Thammasat University Hospital. Thammasat Ophthalmology Journal, 6(1), 9-16. (in Thai).

Powell, S. K. (1996). Nursing case management: A practical guide to success in managed care. Philadelphia: Lippincott-Raven.

Steel, D. (2014). Retinal detachment. BMJ Clinical Evidance, 2014, 1-32.

Tantisevi, W., Jariyakosol, S., Pruksakorn, W., Aphinyawareesuk, W., & Chantharinthorn, P. (2018). Ophthalmology textbook. Bangkok: Pim Dee. (in Thai).

Tatham, A., & Banerjee, S. (2010). Face-down posturing after macular hole surgery: a meta-analysis. British Journal of Ophthalmology, 94, 626-631.

Xu, Z, Xie, P., Ding, Y, Zheng, X., Yuan, D., & Liu Q. (2016). Face-down or no face-down posturing following macular hole surgery: a meta-analysis. Acta Ophthalmologica, 94(4), 326-333.

Zou, H., Zhang, X., Xu, Xun., & Liu, H. (2008). Quality of life in subjects with rhegmatogenous retinal detachment. Ophthalmic Epidemiology, 15, 212-217.