สถานการณ์การใช้แพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
มธุรดา ม่วงมัน
ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียว
มัณทนา สุพรรณไพบูลย์

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์การใช้แพทย์ทางเลือกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการสรุปสาระของการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทยที่มีการผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบัน มาใช้ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แพทย์ทางเลือก และแนวโน้มของการใช้แพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นการนำเสนอเหตุการณ์เกี่ยวกับการใช้แพทย์ทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในปัจจุบัน และนำไปสู่การมองถึงอนาคต สามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและโรคเรื้อรังอื่นๆ ในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายชาติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

1 American Stroke Association. (2016). Stroke fact sheet. Retrieved from https://www.strokeassociation.org/en/search#q=stroke%20fact%20sheet&sort=relevancy

2 Bureau of Non Communicable Diseases. (2018). NCD Report 2018. Bangkok: Graphic and Design. (in Thai)

3 Buttagat V., Eungpinichpong, W., Chatchawan, U. & Arayawichanon, P. (2012). Therapeutic effects of traditional Thai massage on pain, muscle tension and anxiety in patients with scapulocostal syndrome: a randomized single-blinded pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 16(1), 57-63.

4 Dedkhard, S. (2015). Effects of rehabilitation program using complementary therapy in stroke patients. The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 32(2), 135-146. (in Thai)

5 Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. (2015). Guideline of caring for paralysed patients with integrated medicine. Nonthaburi: Ndesign. (in Thai)

6 Department of Thai Traditional and Alternative Medicine. (2017). National plan for Thai herbs development, No. 1 2017 - 2020. 2nd ed. Samut Prakan: T. S. Printing LTD. (in Thai)

7 Division of Complementary and Alternative Medicine. (2018). providing experience and alternative medicine research in healthcare service system. Nonthaburi: V. Indy Design. (In Thai)

8 International Health Policy Program Foundation. (2017). Disability-adjusted life years: DALYs year 2014. Nonthaburi: The Graphico System. (in Thai)

9 Kaeowichien, N. (2011, November 24). Knowledge in caring for elderly stroke with traditional Thai medicine and alternative medicine. Retrieved from http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=458:2011- 11-23-04-21-13 & catid=102:2011-11-24-07-14-58&Itemid=160

10 Mookyae, U. (2015). The Study of Home-based Care with Thai traditional medicine for paralysis patients. (Master’s thesis). Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai (in Thai)

11 Muangman, M. (2014). Life after stroke: An ethnomethodological study of emotion work among stroke survivors and their carers in rural areas of Nakhon Sawan province, Thailand. (Doctoral Dissertation). The University of Edinburgh, Scotland.

12 Neamsuvan, O., Boontong, J., Boonkaew, M., Sudrak, N., & Moosigapong, K. (2013). A study on indigenous knowledge of paresis-paralysis treatment from folk healers: A case study of Mrs. Somporn Sudjai, Chumphon Province. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 8(2), 51-57. (in Thai)

13 Niyomsil, T. (2013). Development of paresis/ paralysis treatment and rehabilitation model using Thai traditional medicine in community hospitals. (Doctoral Dissertation). Silpakorn University, Bangkok. (in Thai)

14 Onthong, S. (2009). Rehabilitation paralysed patients with reflexology. Retrieved from http://www.ttmed.psu.ac.th/blog.php?p=2

15 Pagaiya, N., Khaonuan, P., Phanthunane, P., Bamrung, A., & Jirawattanapisal, T. (2018). Human resources for health projections for primary health care services in Thailand 2026. Journal of Health Systems Research, 12(2), 189-204. (in Thai)

16 Ramathibodi Poison Center. (2014). Herbs. Retrieved from http://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Herbal

17 Sathienrat, P. (2015). Development plan for Thai traditional medicine and integrative medicine services year 2016. Retrieved from http://hpc.go.th/director/data/plan59/servicePlan_thaiMedicine.pdf

18 Suwankhong, D., Liamputtong, P., & Rumbold, B. (2011). Existing roles of traditional healers (mor baan) in southern Thailand. Journal of Community Health 36(3), 438-445.

19 Thai Traditional Medical Knowledge Fund. (2018, August 5). Projects for funding of ThaiTraditional Medicine Fund year 2018. Retrieved fromhttp://fund.dtam.moph.go.th/images/newfund/m05-aug61.pdf

20 Thienngam, T., Boonkong, P., Sonjoi, T., Phakkum , S., Trimongkolthip, S., Suchaithanawanich,S., Akarathamkul, B., Virojanan, M., Thabthong, A. & Inthusai, P. (2010). The situation of the existing researches on Thai wisdom and traditional health care. Retrieved from http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3113?locale-attribute=th

21 World Health Organization. (2013). WHO traditional medicine strategies 2014 - 2023. Hong Kong SAR: China.

22 World Stroke Organization. (2018). Stroke newsletter. Retrieved from https://www.world-stroke.org/newsletter/latest-updates/18-news/latest-updates/333-wso-welcomes-who-stroke-classification-and-definition-in-icd-11