"การสื่อสารอย่างสันติเพื่ออยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย"

  • ปฐมามาศ โชติบัณ

Abstract

การสื่อสารอย่างสันติสามารถสื่อสารได้หลายระดับ ทั้งในการทำความเข้าใจตนเอง สร้างสันติในครอบครัว ในสถานที่ทำงาน ประสานรอยร้าวระหว่างความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับสังคม การสื่อสารอย่างสันติเป็นเครื่องมือที่ช่วยบ่มเพาะความกรุณาขึ้นในใจเรา และช่วยให้การมองชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ หรือ ภาษาแห่งความกรุณา เป็นการสื่อสารที่ผู้พูดจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตนเองโดยเชื่อมโยงว่าความรู้สึกนั้นเกิดจากความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้พูดจะปล่อยวางการตัดสิน การวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นลง รวมทั้งพยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายว่าเขารู้สึกอย่างไรและต้องการอะไร การเข้าถึงความต้องการนี้เองเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นอย่างลึกซึ้ง และเมื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงจะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2015-03-11