ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับการดูดเสมหะ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใสท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต

Main Article Content

อนัญญา ภาระพรมราช
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
รัชนี นามจันทรา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles