ประกาศค่าธรรมเนียม

2022-12-30

สำหรับบุคคลภายนอก อัตรา 2,500 บาท ต่อบทความ 

สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยต้องเป็นชื่อแรก หรือ ผู้รับผิดชอบบทความหลัก อัตรา 1,000 บาท ต่อบทความ