บทเรียนด้านสุขภาพจิตในภัยพิบัติ: กรณีการช่วยเหลือทีมหมูป่าพลัดหลงในถ้ำหลวง

ผู้แต่ง

  • Yongyud Wongpiromsarn กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

คำสำคัญ:

บทเรียนด้านสุขภาพจิต, ถ้ำหลวง

บทคัดย่อ

จากกรณีทีมฟุตบอลและโค้ชหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 ชีวิต ติดในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทยไม่มีใครที่ไม่ทราบข่าวและไม่พูดถึง การถอดบทเรียนหลังเกิดเหตุการณ์นี้อย่างครอบคลุมและรอบด้านเพื่อเรียนรู้การจัดการกับภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ จะเกิดยังประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้ในสังคมไทย ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์นี้เท่านั้น แต่สามารถนำบทเรียนที่ได้นี้ไปใช้ในภาวะวิกฤตอื่นในอนาคตต่อไป

          1. หลักการดูแลผู้ประสบภัยภายหลังเหตุการณ์

                   แนวคิดสำคัญมาจากบทความเรื่อง five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence โดย Hopfoll และคณะ1  ซึ่งได้ทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์และรวบรวมความคิดเห็นของนักวิชาการสำคัญ ๆ ทั่วโลกที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชภายหลังภัยพิบัติ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า โรคเครียดภายหลังภยันตราย (post- traumatic stress disorder; PTSD) การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด และการใช้ความรุนแรง บทความนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางจากแนวคิดเดิมที่มุ่งเน้นการมองปัญหาสุขภาพจิตเป็นรายบุคคลและให้การช่วยเหลือที่เน้นการบำบัด มาเป็นมุ่งเน้นที่พลังทางสังคมของผู้รอดชีวิต โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ คือ ความสงบ ความรู้สึกปลอดภัย ไม่สิ้นหวัง (ความหวัง) รวมพลังกันไว้ (ความผูกพันในครอบครัวและชุมชน) ยืนหยัดได้ด้วยตนเองและชุมชน (การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาร่วมกัน)

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Hobfoll SE, Watson P, Bell CC, Bryant RA, Brymer MJ, Friedman MJ, et al. Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence.
Psychiatry 2007;70:283-315.
2. Benedek DM, Fullerton CS. Translating five essential elements into programs and practice. Psychiatry 2007;70:345-49.
3. The Royal College of Psychiatrists of Thailand. Recommendation for the event of wild boars academy group [Internet]. 2018 [cited 2018 Jul 8]. Available from: https://th-th.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/posts. (in Thai)
4. The National Press Council of Thailand. announcement for cooperation in news report of wild boars academy group [Internet]. 2018 [cited 2018 Jun 27]. Available from: https://www.presscouncil.or.th/ (in Thai)
5. Thai Broadcast Journalists Association. Guidline for news report of wild boars academy group. 2018 [cited 2018 July 9]. Available from: https://www.thaibja.org. (in Thai)
6. World Health Organization. Outbreak communication planning guide-2008 edition. Geniva: World Health Organization; 2008.
7. Duckers M. Five essential principles of post-disaster psychosocial care: looking back and forward with Stevan Hobfoll. Eur J Psychotraumatol. 2013;4. doi: 10.3402/ejpt. v4i0.21914.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-31

ฉบับ

บท

ปกิณกะ

Most read articles by the same author(s)