การบทบาทสามีในการดูแลภรรยาในระยะคลอด

Main Article Content

สุภัสสรา ภูเมฆ
ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์

บทคัดย่อ

          สตรีในระยะคลอดมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายที่เกิดจากการหดรัดตัวของมดลูกจากการเข้าสู่ระยะคลอดส่งผลให้เกิดความเจ็บปวด ทั้งยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของทารกในครรภ์และตนเอง สตรีในระยะคลอดจึง มีความต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากบุคคลใกล้ชิดที่สุดคือสามีในการอยู่เป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจ และการดูแลอื่นๆ เช่นการนวด การสัมผัส เป็นต้นเพราะนอกจากพยาบาลแล้วสามีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด เป็นเพื่อนเรียนรู้ประสบการณ์คลอดและคอยดูแลใกล้ชิด บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทบาทของสามีในการดูแลภรรยาในระยะคลอด ได้แก่ 1) เป็นโคช 2) เป็นผู้ร่วมทีมและให้การช่วยเหลือ 3) การดูแลด้านอารมณ์ ซึ่งจะทำให้ภรรยารับรู้ถึงความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รัก มีคนคอยอยู่เคียงข้าง เกิดความรู้สึกอบอุ่นส่งผลให้การคลอดดำเนินไปตามปกติ ลดระยะเวลาของการคลอด เกิดความปลอดภัย ภรรยามีความพึงพอใจและสามี มีความภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างสามีกับภรรยาและบุตรมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ