ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับบรรณารักษ์ ที่ต้องการวารสารสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นำไปไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงาน

สามารถติดต่อได้ที่ 02-4422500 ต่อ 59286 หรือ e-mail: somdetjournal@gmail.com