การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการยึดติดของข้อเท้า และเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

ปราณี แสดคง
ธรณิ สายวัฒน์
สุรัสวดี พนมแก่น
รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
สายใจ คำทะเนตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles