ความสัมพันธ์ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม กับการเข้าการรักษาด้วย เคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศหญิงใน โรงพยาบาล เขตชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย

Authors

  • RR Dewi Rahmawaty Aktyani Putri
  • Earmporn Thongkrajai

Keywords:

แรงสนับสนุนทางสังคม ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอินโดนีเซีย การรักษาด้วยเคมีบำบัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads