ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้

Main Article Content

น้ำค้าง หางศร
สุทธีพร มูลศาสตร์
ปาหนัน พิชยภิญโญ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles