ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการหย่าเครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม

Main Article Content

เยาวลักษณ์ วุฒิยาสาร
ฐิตินันท์ วัฒนชัย
นิภาดา ธารีเพียร
พรรณราย สุนทรจามร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles