ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและค่าความแตกต่าง ของความดันโลหิตซีสโตลิกระหว่างแขนทั้งสองข้าง ในอาสาสมัครสุขภาพดี

Main Article Content

เสาวนีย์ น นาคมะเริง
ลักขณา มาทอ
ทวีศักดิ์ จร จรรยาเจริญ
ปณิตา ธรรมนิธิศ
เพียงดาว อาจชัยธร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles