คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดสุขภาวะทางจิต

ผู้แต่ง

  • Orawan Silpakit Srithanya Hospital
  • Rossukon Chomchuen Srithanya Hospital

คำสำคัญ:

จิตมิติ, แบบวัดสุขภาวะทางจิต

บทคัดย่อ

Abstract 

         Objective  To study the psychometric property of the emotional well-being questionnaire (EWQ).

         Materials and methods  Secondary data from unpublished data of hospital personnel entering the meditation course during 2008- 2009 and previous report entitle spiritual well-being and hospital accreditation were retrieved. Internal consistency and items selection were explored in the 23-item EWQ. Then exploratory structural equation modeling (ESEM) analysis and the confirmatory study were tested by using the Mplus program. The goodness of fit indices were Chi-square, RMSEA, CFI and TLI. Pearson’s correlation was using to study the concurrent validity between EWQ - the Srithanya stress questionnaire (ST-5) and the EWQ - the Mental Health Indicator (MHI).

          Results  The 16 item EWQ was retained and had Cronbach’s alpha at 0.71 in the sample of 95 cases. ESEM was explored in a group 0f 163 cases. The possible model of 12 items divided into two factors, i.e.; 7 –item quality domain and the 5-item perform. Then CFA was studied in 206 cases and revealed that the model consists of two uncorrelated domains having factor loadings between 0.56 - 0.83. The goodness of fit indices were acceptable. Pearson’s correlations between the EWQ - the ST5 and the EWQ - the MHI were at moderate level (r= 0.42- 0.60).

           Conclusion  The 12 item EWQ was divided into 2 domains. The validity studies were acceptable in hospital personnel. The questionnaire could be applied in other samples.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ