Contact

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก
Phone 098-1028159

Support Contact

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
Phone +66 4322 1770