Contact

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

กองบรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
Phone +66 4322 1770

Support Contact

นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร
Phone +66 4322 1770