การจัดการเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในสังคมไทย

  • เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศรินญา เพ็งสุก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-27
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความปริทัศน์