สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ.2558. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jun. 13];23(2):82-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/140010
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย