ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการควบคุมสถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุม

Main Article Content

Ploen Chamnakpol

Article Details

How to Cite
1.
Chamnakpol P. ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการควบคุมสถานที่ผลิตเครื่องสำอางควบคุม. Thai Food and Drug J [Internet]. 2018 Aug. 14 [cited 2024 Jul. 13];23(2):54-62. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139995
Section
รายงานการวิจัย