การรับคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่่เกี่ยวกับการอนุญาต

Main Article Content

วิษณุ เชื้อพันธุ์

Article Details

How to Cite
1.
เชื้อพันธุ์ ว. การรับคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่่เกี่ยวกับการอนุญาต. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 17];22(2):82-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139474
Section
บอกกล่าวข่าวกฎหมาย