การปรับระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท

Main Article Content

เอกชัย ศุภประวัติ
รัชตา พงศ์รุจิกร
เนาวรัตน์ แตงไทย

Article Details

How to Cite
1.
ศุภประวัติ เ, พงศ์รุจิกร ร, แตงไทย เ. การปรับระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 17];22(2):71-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139425
Section
เปิดประตูสู่ อย.