ประโยชน์หรือข้อควรระวังของเบคกิ้งโซดา

Main Article Content

ปรมินทร์ ผาแก้ว

Article Details

How to Cite
1.
ผาแก้ว ป. ประโยชน์หรือข้อควรระวังของเบคกิ้งโซดา. TFDJ [Internet]. 2018 Aug. 10 [cited 2024 Jun. 17];22(2):8-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/fdajournal/article/view/139411
Section
Review Article